Välkommen till Jazira Home Of Care Jourhem

Jourhem

Jazira Home Of  Care har erfarna jourfamiljer som kan möta barn och ungdomar med stora behov. Vi har flera konsulenter som kan ge de mycket stöd och handledning som familjerna behöver. Konsulenterna har gedigen yrkeskompetens och erfarenhet.

Vi erbjuder Jourhem med mycket kort varsel och står med öppna armar. Dessutom har vi etablerat samarbete med flertal familjer med olika bakgrund. Vi har möjlighet att hämta barn/ungdomar inom hela landet om så önskas. 

Jourhemsplacering
Utifrån barnet/ungdomens specifika behov och era krav och önskemål gör vi en säker matchning. Inom en timme återkommer vi med förslag på ett jourhem enligt behov och specifikation.  

Den tid barn och ungdomar tillbringar i en jourfamilj är en mycket viktig tid i barnets/ungdomens liv. De får hjälp att bearbeta det som hänt och hjälp att förbereda sig inför det som kommer. Därför ska jourhemmen hålla högsta möjliga kvalitet.

Vi erbjuder jourhem till bland annat:

  • Barn
  • Ungdomar
  • Ensamkommande barn

Vi har själva utrett familjerna och vi känner dem ingående vilket är en förutsättning för att matcha dem mot barnens behov. Familjerna tar endast emot jouruppdrag genom oss vilket gör att vi har aktuell kunskap om alla barn i familjen.

Utbildning och handledning

Jazira Home Of Care  jourhem har beredskap att ta emot barn, ungdomar enligt SoL eller LVU under årets alla dagar. Vi väljer våra jourhem väldigt noggrant för att vi kan matcha barnes behov vid akuta situationer. Våra jourhem får utbildning och handledning kontinuerligt flera gånger per år. Konsulenterna på Jazira Home Of Care gör hembesök i jourhemmen en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov eller minst  två gånger i månaden. Syftet med hembesöken är att ge jourhemmet stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan jourhemmet och barnen fungerar. Våra konsulenterna är tillgängliga på telefon dygnet runt för stöd och rådgivning. 

Vill ni bli jourhem?

Vi söker jourhem till barn eller ungdom som behöver lugn och ro under en övergångsperiod i väntan på en permanent lösning. Vill ni bli jourhem? Kontakta oss för för mer information.