Välkommen till Jazira Home Of Care familjehem

Vi kan erbjuda familje - jourhemsplaceringar för

  • Barn
  • Ungdomar
  • Föräldrar med barn

Vi har

  • Flera familjer som är godkända
  • En vuxen är hemma på heltid i de flesta familjer
  • De flesta familjerna bor i Stor-Stockholm och Västmanland

Jazira Home Of Care Jourhem står för

  • Kvalitet
  • Kontinuitet
  • Kompetensutveckling

Vad innebär att vara familjehem? läs mer!

Vad innebär att bli familjehem? läs mer!

Vad innebär att bli jourhem? läs mer!