Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar om familjehem. Frågorna handlar i huvudsak om familjehem för barn/ungdomar, men det finns även vuxna som kan behöva få bo i ett familjehem. 

 

Vad är ett familjehem? 

Det finns många barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin egen familj därmed behöver bo med en annan familj. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem. 

Att vara familjehem är intressant, utmanande och det handlar inte bara att ta emot ett barn i sitt hem utan att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj och sin vardag. Det är också viktigt att familjehemmet erbjuder trygghet, riktlinjer, regler samt stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. I ett jourhem är det alltså meningen att barnet ska stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i t.ex. ett familjehem. 

Jourhemsplaceringar skiljer sig på många sätt från familjehem. Oftast måste det finns en vuxen hemma på heltid i jourhemmet och barnet som behöver placeras stannar under en kortare tid. Barn som placeras i jourhem kan ofta befinna sig i ett chocktillstånd p.g.a. omständigheterna som gjort att det behöver placeras i en annan familj samt att de blivit separerat från sina biologiska föräldrar. Som jourhemsförälder ska man kunna öppna sitt hjärta för varje barn och alltid visa respekt för det placerade barnet och dess familj oavsett förhållanden.


Vem kan bli familje- jourhem?

I stort sett vem som helst kan anmäla sitt intresse för ett uppdrag, det är ”vanliga” familjer som behövs. Man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid, deltid eller studera. Det finns ingen formell åldersgräns, men olika kommuner kan ha olika syn på åldern av dig som uppdragstagare.

Det viktigaste är att det finns en trygg och stabil tillvaro, utrymme, gott om tid och tålamod och att man kan tänka sig att samarbeta med ett barns familj och med socialtjänsten. Ett krav är att man har erfarenhet av barn och/eller ungdomar och ett genuint intresse av det barn man tar emot.


Kan jag bli familjehem om man är ensamstående?

Ja det kan man. Det viktiga är att man har tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn.


Kan man jobba heltid samtidigt som man är familjehem?

Ja i vissa fall kan man arbeta heltid samtidigt som man är familjehem. Det som är viktigt är att man känner att man har tid över för ett barn som är i extra behov av stöd. I perioder kan ett placerat barn ha extra stort behov av stöd och då är det viktigt att ha ett flexibelt arbete som tillåter det. I en del jourhem, familjehem och i alla träningsfamiljer behöver en vuxen vara hemma på heltid.