Resursboende

Ett resursboende är ett särskilt kvalificerat familjehem, vi ser detta som ett alternativ till traditionell institutionsvård. Endast en ungdom i taget bor på ett resurspersonsboende, för att kunna se till det individuella stöd som krävs.

Tanken är att resurspersonen ska kunna vara det stöd som behövs för att vägleda individen fram i livet och få positiva erfarenheter av att bli så självständigt som möjligt.

Man ska kunna hantera varje aspekt av sin vardag, bland annat skolgång, praktik/jobb, ekonomi, mm. Vi skräddarsyr placeringen efter individens behov. Detta varvat med KBT och MI. Om man är i behov av att komma i kontakt med en beroendemottagning eller liknande etablerar resurspersonen kontakten och följer upp individen.

Målet med resursboendet är bland annat att lära klienten hur livet fungerar. Klienten ska ha möjligheten att ta del av och lära sig hur man sköter kontakten med olika institutioner, hur man sköter bland annat sin ekonomi, jobbsökningsaktivieter, studieyrkesvägledning mm. Det stödet är av yttersta vikt och vi på Jazira Home Of Care har alltid detta i fokus.

Vi erbjuder bland annat:

  • Mentor som stöttar och vägleder resurspersonen i sitt uppdrag med individen
  • Vardagshandledning av konsulenter som har löpande kontakt med dem och genomför hembesök varje vecka eller oftare vid behov
  • Träffar med andra som jobbar med resursboende för information och utbyte av erfarenheter.