Affärsidé

Vårt grundläggande mål är att arbete i nära samarbete med våra kunder och finnas till som en resurs vid alla sorts utbildningstjänster och samhällstjänster. Vi betraktar oss som ett serviceföretag som är verksamma inom utbildningar, rekrytering samt coachning inom arbetsmarknadsinsatser samt individ och familj . Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav och se till att våra kunder är nöjda med vår service och tjänster. I varje enskilt uppdrag skall kunden alltid stå i fokus. Våra kunders förtroende skall uppnås och bibehållas genom hög service, flexibilitet och kvalitet i kombination med hög yrkesskicklighet.Våra kunder skall kunna lita på att vi levererar i rätt tid och med rätt kvalitet. Ett kvalitets-och miljötänkande skall genomsyra hela vårt organisationen och klart uppfattas av kunder.

Vision

Jazira Home Of Care JHC skall vara en respekterad aktör i utbildningsbranschen, socialainsatser och inom arbetsmarknadsinsatser i Sverige. Vi skall såväl av kunder som av medarbetare betraktas som ett bra företag att arbeta med och för. Vi skall vidare upplevas som ett företag med höga kvalitets – och arbetsmiljöambitioner.